- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Nguyễn Đức Sơn – Thơ và Đá

 

Văn Học Press & Culture Art Education Exchange Resource

trân trọng giới thiệu

 

NDS-ThoVaDa-bia

Tập thơ THƠ VÀ ĐÁ của
Thi Sĩ NGUYỄN ĐỨC SƠN

 

 

>>> Mua sách trực tiếp qua Barnes and Noble <<<

bài đã đăng của Văn Học Press