Trang chính » Da Màu Foundation

Da Màu Foundation

 

Da Màu Foundation là tổ chức bất vụ lợi ghi danh tại California, Hoa Kỳ, nhằm hỗ trợ tài chính cho tạp chí Da Màu và các chương trình của nhóm chủ trương.

Đóng góp cho Da Màu Foundation được khấu trừ thuế tại Hoa Kỳ. Số EIN: 81-3641850.

 

 

Đóng góp bằng chi phiếu cá nhân (personal check), xin vui lòng liên lạc với Ban biên tập bientap@damau.org để nhận hướng dẫn.

 

 

* NHỮNG ĐÓNG GÓP TRONG NĂM 2018 CHO ĐẾN THÁNG 8:

Hieu Nguyen ($40)
Chinh Nguyen ($100)
Một người đọc ($100)
Đặng Văn Dư ($200)
Mai Ca Lê Đỗ ($100)
Nguyễn thị Hoàng Bắc ($100)
Cô Kim Thoa ($50)
Dược sĩ Danh Thị Trần Bùi ($100)

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)