Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Trần Đức Uyển

thơ trần đức uyển (#29)

30.06.2007

em đang nắn mười ngón tay thuốc độc
lên hồn anh và hồn anh bật khóc

biển đêm sâu biển thổn thức riêng mình
núi cao buồn nên núi giả làm thinh

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)