đôi dòng về Thái Kim Lan

TKL Thái Kim Lan sinh ở Huế. Năm 1965, bà qua Đức với học bổng của Viện trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) khóa đào tạo giáo sư Đức ngữ của Viện Goethe, tiếp tục học khoa Triết và bảo vệ luận án tiến sĩ triết học tại Đại học Ludwig-Maximilian, München. Từ 30 năm nay, bà là giảng viên về triết học và Phật giáo tại trường Đại học này (komparative Philosophie) Bà là người sáng lập và là Chủ tịch Hội Giao lưu Đức-Việt, có trụ sở tại München.
Tác phẩm I. Kant, Die restriktive Funktion der Sinnlichkeit in der Kritik der reinen Vernunft (Luận án triết học tại Đại học Ludwig-Maximilian, München); Buddismus und Frieden (trong tuyển tập Die grossen Religionen, Đại học Nürnberg); Tuyển tập văn học Đức-Việt về B. Brecht và Hermann Hesse (tuyển chọn, dịch và giới thiệu); Ngoài ra Thái Kim Lan còn là tác giả của nhiều tiểu luận về triết học, tôn giáo và nhiều bài ký sự, tùy bút…
Giải thưởng 10 bài thơ trong tuyển tập Lạnh hơn xứ mình đã được trao Giải nhất „Người ngoại quốc sáng tác bằng tiếng Đức“ của Viện „Tiếng Đức như là một ngoại ngữ“ (Institut für Deutsch als Fremdsprache), Đại học Ludwig-Maximilian, München, 1980. Hai bài thơ „Begegnung“ và „Zum deutschen Freund“ đã được đăng trong tuyển tập Als Fremde in Deutschland (Làm người ngoại quốc ở xứ Đức), chủ biên Irmgard Ackermann, dtv, München 1982.

bài đã đăng của Thái Kim Lan


@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)