Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Sandra Schulz

Lòng can đảm của số ít.


♦ Chuyển ngữ:
27.04.2011
110404_RanYunfei_thumb.jpg

Trong một bức mật điện ngoại giao do WikiLeaks tiết lộ, Đại sứ quá Hoa Kỳ trích lời một luật sư Trung Hoa nói rằng Trung Hoa đã đi vào một thời kỳ tồi tệ chưa từng có của việc vi phạm các quyền hợp pháp.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)