Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Quảng Tánh Trần Cầm

đi 19.09.2019 | Chụp và Chép | 0 bình luận đi

phải đi, đi … ̶ ̶ không cần biết đi về đâu.

đi như chạy trốn ác mộng sôi bập bùng

bên nồi cháo lú. khi nàng nhẹ mở nắp

vung, mùi thơm mê hoặc tỏa …

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Quảng Tánh Trần Cầm

phế tích 13.08.2019 | Chuyên Đề, Đi, Mùa Hè, Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận phế tích

cũ. cổ. xưa.
già nua. hủ lậu.
lạc hậu. lỗi thời.
chìm. lắng. rữa. tan.

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Quảng Tánh Trần Cầm

mùa hè trừu tượng 2.08.2019 | Chuyên Đề, Đi, Mùa Hè, Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

hắn nhẩn nha vẽ chừng nửa chục con cừu và dăm
ba con voi thong dong đi lại trên cánh đồng xanh
mượt. hắn đặt thêm người nữ khỏa thân mặn

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Quảng Tánh Trần Cầm

iêu/luv ♦ cuối tuần, đầu hạ 4.04.2019 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

nổ nổ nổ ̶ nổ không ngừng nghỉ
lốp đốp như cà pháo mở cuộc ngày hè
lốp đốp đánh thức con thuồng luồng
miên man tư lự bên bờ ao hoang vắng

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Quảng Tánh Trần Cầm

ngây 21.03.2019 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

sáu tiếng đồng hồ liên tục film noir
(lãng đãng dư vị bogart, femme fatale
vô vọng, mâu thuẫn, phẫn nộ ̶ cũ và mới)
lễ hội nuit blanche còn cháy sáng

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Quảng Tánh Trần Cầm

thơ thiếu chất bảo quản 7.03.2019 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

đó là những bài thơ thiếu chất bảo quản
còn tanh mùi máu và nước mắt nhà thương
không như thi thể co quắp, khô cứng
nồng nặc hóa chất tẩm liệm nhà quàn

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)