Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Quảng Tánh Trần Cầm

thơ thiếu chất bảo quản 7.03.2019 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

đó là những bài thơ thiếu chất bảo quản
còn tanh mùi máu và nước mắt nhà thương
không như thi thể co quắp, khô cứng
nồng nặc hóa chất tẩm liệm nhà quàn

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)