Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Octavio Paz

Gió, Nước, Đá


♦ Chuyển ngữ:
13.07.2016

Là riêng cũng là chung
Chuyển dời và tan biến
Cùng cái tên vô nghĩa:
Nước, đá, gió

Hai Thân Thể


♦ Chuyển ngữ:
7.01.2013

Khi hai thân thể kề nhau
là hai ngọn sóng tương cầu
và đêm / như thể là bầu đại dương.

Con Đường


♦ Chuyển ngữ:
12.12.2012

Đường xa lặng lẽ im nằm /
Đi trong bóng tối vấp chân lăn cù /
đứng lên, sờ soạng như mù / bước đi
động đá tiếng từ lá khô / xạc xào

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)