Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Nguyễn Hoàng Nam & Nina Hòa Bình Lê

Trừ ma ♦ Thiểu số chuẩn ♦ Thế hệ thứ hai

13.03.2015

Họ đào tạo lũ trẻ thơ
cách hái trăng rằm dễ như trở bàn tay.
Tuyệt đối không chấp nhận
thứ ước mơ lè tè thấp hơn ánh sao trời.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)