Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Nhã Thuyên & Lưu Diệu Vân

Chuyên đề THƠ & THỜI ĐẠI

14.10.2011
bookgun_thumb.jpg

Chủ đề “thơ và thời đại”, hay những từ khóa hẹp nghĩa hơn như “văn chương dấn thân”, “vai trò xã hội của văn chương/nhà văn”, văn chương và chính trị, mặc dù vẻ hấp dẫn và kích động bề ngoài của nó, đẩy người viết, người đọc rơi vào những cái bẫy hiểm hóc và luẩn quẩn của ngôn ngữ.

Chuyên đề THƠ & THỜI ĐẠI

12.10.2011
HLNT-duongvatvabayong_thumb.jpg

Trong chuyên đề này, một số tiểu luận về văn chương & chính trị, các phỏng vấn và các sáng tác, luận bàn của tác giả viết tiếng Việt trong và ngoài nước – Lê Bi, Trangđài Glassey-Trầnguyễn, Huỳnh Lê Nhật Tấn, Thường Quán, Lưu Mêlan, Bùi Chát, Trần Hữu Dũng, Nguyễn Viện, Nguyễn Đức Tùng, NNguong, Vương Ngọc Minh, Hoàng Chính, Trần Thiên Thị, Đồng Chuông Tử, Nguyễn Hoàng Nam, Phan Xuân Sinh, Nguyễn Man Nhiên, Đinh Linh, Nhã Thuyên, Lưu Diệu Vân và họa sĩ Lê Quốc Thành – sẽ được giới thiệu…

Giới thiệu Chuyên đề THƠ & THỜI ĐẠI

10.10.2011
MacGibeny-TheClock_thumb.jpg

Chủ đề “thơ và thời đại”, hay những từ khóa hẹp nghĩa hơn như “văn chương dấn thân”, “vai trò xã hội của văn chương/nhà văn”, văn chương và chính trị, mặc dù vẻ hấp dẫn và kích động bề ngoài của nó, đẩy người viết, người đọc rơi vào những cái bẫy hiểm hóc và luẩn quẩn của ngôn ngữ.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)