Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Nhật Bình

Có Hay Không Dòng Văn Học Đồng Tính ở Việt Nam?

10.03.2011
TheDistortedTruth_thumb.jpg

Theo quan điểm của người viết, nền văn học của Việt Nam chưa có dòng văn học đồng tính, nó chỉ là một hiện tượng mà thôi, dẫu biết rằng đã có khá nhiều tác phẩm văn học viết về đề tài.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)