đôi dòng về Nguyễn Tiến Đức

hand_holding_pen

Nhà thơ – Người thu thập và lưu trữ chất liệu sống bằng ngôn ngữ.

 

 

 

bài đã đăng của Nguyễn Tiến Đức


@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)