đôi dòng về Nguyễn Thị Khánh Minh

 

NguyenThiKhanhMinh

 

Sinh quán: Hà Nội
Quê quán: Nha Trang
Cử nhân Luật – Đại Học Luật Khoa Sài Gòn, 1974
Làm thơ từ lúc 15 tuổi

Đã xuất bản:
– Tặng Phẩm – Thi tập – 1991.
– Trăm Năm – Thi tập – 1991.
– Tơ Tóc Cũng Buồn – Thi tập – 1996.
– Đêm Hoa – Thi tập – 1997.
– Những Buổi Sáng – Thi tập- 2001.
– Danh Ngôn Đông Tây Song Ngữ Anh-Việt – Biên khảo – 6 tập – 2001.
– Bùa Hương – Thi tập – 2009.

Sắp in:
– Ngoài Cửa Sổ – Thi tập – 2009.

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Thị Khánh Minh


@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)