Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Nguyễn Quỳnh

đọc NEFELEJCS – ĐỪNG QUÊN EM của Nguyễn Hồng Nhung 8.11.2011 | Biên Khảo, Đọc và Đọc lại | 2 bình luận

Thơ là âm-nhạc trong ngôn-ngữ rất tự-nhiên (a priori) của con người, mặc zù không fải ai cũng là thi-sĩ. Thơ hay (tuyệt vời) là đỉnh cao nhất của ngôn-ngữ, và thi-nhân đúng là một vũ-trụ nhỏ có trong tâm-hồn mình nhiều sợi “tơ” va vào cảm-jác để thành thơ.

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)