Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Nguyễn Sĩ Hạnh

André Previn, Âm Nhạc Không Biên Giới 12.03.2019 | Âm Nhạc, Nghệ Thuật | 0 bình luận

♦ Chuyển ngữ:
André Previn, Âm Nhạc Không Biên GiớiAndré Previn, người đã làm nhòa ranh giới giữa nhạc jazz, nhạc pop và nhạc cổ điển – và giữa sáng tác, điều khiển dàn nhạc và biểu diễn – trong một sự …

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)