đôi dòng về Ngô Thế Vinh

ngothevinh_MyThuan_1999 Ngô Thế Vinh tốt nghiệp Đại học Y khoa Sài Gòn 1968

Trong ban biên tập, nguyên tổng thư ký rồi chủ bút báo sinh viên Tình Thương truờng Y khoa Sài Gòn từ 1963 tới khi báo đình bản 1967.

Nguyên y sĩ Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù.
Tu nghiệp ngành Y khoa Phục hồi tại Letterman General Hospital San Francisco.
Trở về Việt Nam, làm việc tại trường Quân Y.
Sau 1975, tù ba năm qua các trại cải tạo Suối Máu, Trảng Lớn, Phước Long, Bù Gia Mập…
Ra trại, về Sài Gòn, một thời gian sau trở lại làm việc tại Trung Tâm Phục Hồi Bà Huyện Thanh Quan và trường Vật Lý Trị Liệu Sài Gòn.
Tới Mỹ tám năm sau 1983, cải tạo tự nguyện thêm 5 năm để trở lại ngành y: thời gian đầu làm volunteer đẩy các ở bệnh viện, rồi clinical fellow Đại học USC trước khi trở lại làm bác sĩ nội trú rồi thường trú các bệnh Đại học SUNY Downstate Brooklyn New York.
Tốt nghiệp ngành Nội khoa American Board of Internal Medicine và hiện làm việc tại một bệnh viện miền nam California.

Tác phẩm:

đã xuất bản:

 • mây bão, sông mã sài gòn 63, văn nghệ California 93
 • bóng đêm, khai trí sài gòn 64
 • gió mùa, sông mã sài gòn 65
 • vòng đai xanh, thái độ sài gòn 71, văn nghệ California 87
 • mặt trận ở sài gòn, văn nghệ california 96
 • cửu long cạn dòng biển đông dậy sóng, văn nghệ 00, tái bản 01
 • mekong dòng sông nghẽn mạch, văn nghệ mới 3/07, tái bản 12/07
 • audiobook mekong dòng sông nghẽn mạch, văn nghệ mới 12/07
 • cửu long cạn dòng biển đông dậy sóng, văn nghệ mới tái bản 09

Tác phẩm dịch qua tiếng Anh:

 • the green belt, ivy house 04
 • the battle of saigon, xlibris 05

Ngo The Vinh graduated from University of Saigon, Vietnam in 1968.

 • Staff member, then editor-in-chief of the magazine Tinh Thuong (Compassion), a forum for cultural and social activism of students of Faculty of Medicine in Saigon.
 • A former ARVN 81st Airborne Ranger who served as a Green Beret M.D. during the Vietnam War
 • Visiting Fellow in Rehabilitation Medicine at Letterman General Hospital  in San Francisco then served as staff  physician at Military Medical College in Saigon
 • After 1975, imprisoned in different  re-education camps in South Vietnam for 3 years.
 • After release, worked as a Physiatrist at Saigon Rehabilitation Centre and the School of Physiotherapy, Saigon.
 • Arrived in the United States in 1983
 • Clinical Fellow at USC School of Medicine, Los Angeles; then Resident Physician in Internal Medicine in SUNY Downstate at Brooklyn New York.
 • A Board Certified internist and Attending physician.

Ngo The Vinh currently lives in Southern California.

A widely renowned writer, his novel “Vong Dai Xanh” (The Green Belt) was awarded one of  the 1971 National Prizes for Literature and Arts. Ironically the same author was summoned to the court of law in connection of his short work entitled “Mat Tran o Saigon” (The Battle of Saigon) that “contains arguments that are detrimental to public order and serve to undermine the discipline and fighting spirit of the army.” This writer’s indictement did create heated controversy and was a hot topic of discussion.

He has published:

+    In Vietnamese

 • May Bao / Storm Clouds [Song Ma Saigon 1963, Van Nghe California 1993]
 • Bong Dem / Dark of  Night [Khai Tri Saigon 1964]
 • Gio Mua / Monsoon Wind [Song Ma Saigon1965]
 • Vong Dai Xanh / The Green Belt  [Thai Do Saigon 1970, Van Nghe California 1987]
 • Mat Tran o Sai Gon / The Battle of Saigon [Van Nghe California1996]
 • Cuu Long Can Dong, Bien Dong Day Song / The Mekong River Drained Dry, South China Sea in Turmoil [Van Nghe California 2000, 2001]

+    In English

 • The Green Belt [Ivy House USA 2004]
 • The Battle of  Saigon [Xlibris USA 2005].

bài đã đăng của Ngô Thế Vinh


@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)