đôi dòng về Ngô Nguyên Dũng

ngonguyendung Sinh năm 1951 tại Sài gòn.
Du học và định cư tại Cộng hoà Liên bang Đức từ 1970.
Cộng tác với Làng Văn, Văn Học, Thế Kỷ 21, Gió Văn.


Tác phẩm:

  • Dòng chữ tâm tình (tập truyện, Văn Nghệ, 1988)
  • Mười hai hoa cúc (tập truyện, Văn Lang, 1988)
  • Đêm (truyện vừa, Làng Văn, 1989)
  • Tiếng núi (tập truyện, Làng Văn, 1992)
  • Chuông đêm (tập truyện, Làng Văn, 1992)
  • Gia đình Cún (tập truyện, Làng Văn, 1994)
  • Âm bản (tập truyện, Minh Văn, 1994)
  • Khung cửa nắng (truyện dài, Văn Học, 2000)
  • Hòn còng lửa (tập truyện, Văn Mới, 2002)
  • Ngôn ngữ tuyết (tập truyện, Quyên Book, 2006)

bài đã đăng của Ngô Nguyên Dũng


@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)