Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Mai Châu

Tàn thuốc 3.04.2018 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận Tàn thuốc

Vì một khi bạn đã vào cuộc đọa
Dù gì đi nữa đã dành sẵn chỗ ngồi
Hạng nhất
(Đã bảo đời sống này làm gì có ghế hạng nhì)

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Mai Châu

thư cho em gái 30.01.2018 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận thư cho em gái

phật tam tạng chết nằm
phật tề thiên chết nhảy
phật huy cận chết mơ
phật thúy kiều chết ngửa

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)