Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Lữ Kiều

KẺ PHÁ CẦU 10.11.2009 | Kịch, Sáng Tác, Văn Học Miền Nam Việt Nam 1954-1975 | 0 bình luận KẺ PHÁ CẦU

TRUNG: Trong cuộc chiến này, không có nơi nào trung lập. Bên này. Hay bên kia.

MIÊN: Không, chiếc cầu không phải của bên nào cả. Nó là của thành phố chúng ta. Nó là của lịch sử. Chiếc cầu đã có từ khi chúng ta chưa sinh ra. Nó có lịch sử của nó, gắn liền với lịch sử đất nước. Phá cầu là một hành động phá hoại thuần túy.

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)