đôi dòng về Lê Thị Thấm Vân

lethithamvan

 

Lê Thị Thấm Vân hiện sinh sống tại Hoa Kỳ.

Tác phẩm đã xuất bản:

  Đôi bờ (tập truyện ngắn) 1993.
  Mùa trăng (tiểu thuyết) 1995.
  Việt Nam ngày tôi trở về (tiểu luận) 1996.
  Yellow light (thơ) 1998.
  Xứ nắng (tiểu thuyết) 2000.
  Âm Vọng (tiểu thuyết) 2003.
  Bóng gẫy của thần tích (tiểu thuyết) 2005.

Tác phẩm sẽ xuất bản:

  Những người đàn bà đến từ Hỏa Tinh (tiểu thuyết)
  Mùi của riêng em (thơ)

bài đã đăng của Lê Thị Thấm Vân


@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)