Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Elizabeth Grice

Howard Jacobson: “Mẹ tôi bảo tôi sẽ không thắng giải đâu – nhiều chất Do Thái quá”

12.04.2011
jacobson_thumb.jpg

Thực sự nếu Thượng Đế cho ông chọn khoảng thời gian một năm mà ông có thể sống đi sống lại suốt mười năm kế tiếp thì ông sẽ chọn năm nay. Đếch cần tuổi trẻ. Ai mà thèm trở lại tuổi 27 lần nữa.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)