Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Steven Fujimoto

30.07.2011
PinkDahlia4copy11024x1016_thumb.jpg

Steven Fujimoto (1957 – )
Hoa Thược Dược Hồng (Pink Dahlia), 2011
Gỗ nhiều loại, thủy ngân, nhựa trong epoxy, lông thú, chuông điện, đèn chớp LED
24 x 24 x 6 in. (61 x 61 x 15 cm)

Nơi/Điểm Ý Niệm

26.02.2011
Pt.-Conception-copy_thumb.jpg

Gỗ nhiều loại, thủy ngân, nhựa trong epoxy
(plywood, oak, mercury, epoxy)
24 x 24 x 8 in. (61 x 61 x 20 cm)
2008

Lúc Cực Sướng của Nàng (Gusher5000/Female Orgasm)

18.12.2010
Gusher4copy1024x702_thumb.jpg

Gỗ, kim loại thủy ngân, nhựa trong epoxy, vụn chiếu lấp lánh, sơn kỹ nghệ xe hơi
18 x 12 x 9 in. (46 x 30 x 23 cm)
2010

Vườn Địa Đàng #2 (Eden #2)

27.11.2010
Eden2copy957x1024_thumb.jpg

Gỗ nhiều loại, kim loại chì, đá sỏi, nhựa trong epoxy, sơn acrylic
(plywood, oak, walnut, lead, stone, epoxy, acrylic)
24 x 24 x 9 in. (61 x 61 x 23 cm)
2008

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)