Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Mark Feldstein

Nửa thế kỷ chính trị chơi bẩn


♦ Chuyển ngữ:
19.06.2012
kennedy_nixon_1960_thumb.jpg

Một trong những chương ít được biết tới trong lịch sử chính trị của thế kỷ 20, là những người trong ban vận động cho Kennedy [vào năm 1960] đã bí mật trả tiền cho một người lấy tin và xếp đặt một vụ trộm giống như vụ Watergate để phá cuộc vận động của Nixon trước ngày bầu cử.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)