Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Đinh Từ Bích Thúy & Martha Collins

Người Đàn Bà Mặc Áo Choàng Đen

9.03.2010

Sao không mặc áo hồng, áo tím
Nàng choàng chỉ màu đêm
Why doesn’t she wear purple or pink?
She wears nothing but black …

Two poems: Going Into Childhood and Scar

30.06.2007

She stood and then she went
In aggression awareness disappointment
In perseverance she went in darkness
On the road that ran into the sea

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)