Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của joseph đỗ vinh & eric scigliano

Bend Down, Come Close / Cúi xuống thật gần

2.04.2010

In this moment’s magic,
after twenty years, a chance for love.
Trên phút giây nhiệm mầu
Hai mươi năm xin còn một sớm thương nhau

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)