Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Đỗ Văn Minh

Đào Hiếu, từ “Lạc Đường” đi vào “Mạt Lộ” 16.04.2009 | Biên Khảo, Đọc và Đọc lại | 7 bình luận

Trước hết, xin có nhận xét về “Lạc Đường”, cuốn sách ngoài bìa có in hai chữ “tự truyện”, như thế phải hiểu là kể về cuộc đời của tác giả Đào Hiếu. Tự truyện hay hồi ký có giá trị ở chỗ nói lên người thật, việc thật. Để xem Đào Hiếu kể chuyện thực đời mình ra sao.

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)