Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Đàm Thuý Ngọc

OD và Con Chim Chết 9.09.2019 | Chụp và Chép, Hội Họa, Nghệ Thuật, Sáng Tác | 0 bình luận OD và Con Chim Chết

Overdose ơi, đã đi đâu rồi?
Hay là đã đi chơi với chim?
Nếu có đi, thì phải từ từ
Rồi ta, sẽ lủi …

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Đàm Thuý Ngọc

mẹ tôi! 18.04.2018 | Chụp và Chép, Chuyên Đề, Hội Họa, Ngày 30 tháng Tư | 0 bình luận mẹ tôi!

trong ký ức tôi,
Mẹ là người hùng.
với những đêm nồng mùi súng

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Đàm Thuý Ngọc

khi 7.10.2016 | Chụp và Chép, Song ngữ, Văn Chương Phùng Nguyễn | 0 bình luận khi

Khi ra đi, nó không biết chờ
Khi ra đi, nó không biết nói
Khi ra đi, nó không biết gọi
Khi ra đi, chỉ biết ra đi

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)