đôi dòng về Bùi Bích Hà

buibichha Trước 1975 dạy học. Bắt đầu viết từ cuối thập niên 1950, cộng tác với các tạp chí Đời Mới, Thẩm Mỹ, Ngày Nay (Bộ mới với Nhất Linh)
Định cư ở California – Hoa Kỳ, làm việc và viết văn lại từ năm 1986. Cộng tác với Thế Kỷ 21, Văn Học, Văn, Hợp Lưu, Thế Giới Ngày nay, Phụ Nữ Diễn Đàn…
Hiện là chủ bút tạp chí Phụ Nữ Gia Đình

Tác phẩm:
Buổi Sáng Một Mình
Hạnh Phúc Có Thật
Phương Trời Khác
Bạn Gái Nhỏ To

bài đã đăng của Bùi Bích hà


@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)