Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Anh Anh

Sổ Lồng Đi 27.02.2014 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

có gì khó???
muốn mần thi hãy lướt/trượt loanh quanh
đọc thi
thời đại flat world, flat word rất chuộng

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Anh Anh

Chiêm Bao 2 6.10.2011 | Sáng Tác, Truyện chớp | 0 bình luận

Từ tầng 35 tôi nhìn thấy tầng thượng một cao ốc, có người vừa buông mình trên giàn ná to, cố đẩy người ra đằng sau lấy lực, bắn thẳng lên mặt trăng. Mặt trăng vẫn bé nhỏ, vẫn tròn vành vạnh, đẹp không tì vết.

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Anh Anh

Lập Trình / Programming 26.08.2011 | Dịch Thuật, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ | 6 bình luận

♦ Chuyển ngữ:

they see themselves quite despicable whenever thinking about love-making
they see themselves quite wrong whenever thinking differently

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Anh Anh

Cơm chiên 13.06.2011 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

khi cửa khóa trái
người ta có thể tự tọng vào họng thứ đồ ăn không hiểu ngon hay dở, đầy tanh tưởi
và ra chiều đắc ý

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Anh Anh

Chùm thơ [học tiếng Việt trong hai tháng] 6.06.2011 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

Vợ anh ấy có đẹp không?
Có. Vợ anh ấy rất đẹp.
Con chị ấy có thông minh không?
Nó không thông minh lắm.

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Anh Anh

Tháng 5 31.05.2011 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

kệ sách vẫn chưa được dỡ ra hết, sách vẫn chưa được dọn vào hết
tôi lật từ điển đọc vài dòng chữ:
– có tính chất chống lại cách mạng, chống lại sự tiến bộ.

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Anh Anh

Hoa cứt lợn ♦ Đứa trẻ 23.05.2011 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

Trước khi xịt thứ nước nâu nâu ấy vào mũi
Ống tiêm hỏi tôi:
“Ê, nghĩ kỹ chưa?
Mày muốn mủ chảy ra
vàng hay đỏ?”

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Anh Anh

DIỄN VĂN TRAO GIẢI NOBEL HÒA BÌNH 2010 2.01.2011 | Bàn Tròn: Chính trị, Dịch Thuật, Diễn từ, Lưu Hiểu Ba, Sang Việt ngữ | 0 bình luận

♦ Chuyển ngữ:
DIỄN VĂN TRAO GIẢI NOBEL HÒA BÌNH 2010

Ông Lưu đã nói rằng “Sự vĩ đại của tinh thần phản kháng bất bạo động là ngay cả khi con người phải đối diện với bạo quyền và khổ hạnh, nạn nhân vẫn đáp lại hận thù bằng yêu thương, thành kiến với lòng khoan dung, ngạo mạn với đức khiêm tốn, tủi nhục với phẩm giá, và bạo lực với trí tuệ.”

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)