Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Yasmina Alaoui & Marco Guerra

một ngàn lẻ một giấc mộng

14.11.2011
SINGAPORE-ION_thumb.jpg

Mỗi tác phẩm bắt đầu với một bức ảnh lõa thể đen trắng do Guerra chụp. Rồi những lớp mực phức tạp của Alaoui hòa nhập vào tấm ảnh, tạo nên những kết quả tuyệt vời. Xuất thân từ Chile và Morocco, hai người lấy cảm hứng từ Ngàn lẻ một đêm…

@2006-2023 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)