Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của

Kiếm pháp Phù du của người điên 29.07.2009 | Dịch Thuật, Sang Việt ngữ, Truyện ngắn | 1 bình luận

♦ Chuyển ngữ:
Kiếm pháp Phù du của người điên

Truyện ngắn “Yokyoken – kagero” của Fujisawa Shuhei, đăng lần đầu trên tạp chí văn học O-ru Yomimono tháng 3 năm 1979, được dịch từ nguyên tác là truyện thứ 4 trong tập truyện “Kakushiken Shufusho” (Truyện Bí kiếm – Kiếm ẩn trong gió thu), bản bỏ túi, do nhà Bunshun Bunko tái bản lần thứ 12 tháng 12 năm 2006.

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)