Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Chu Ngạn Thư

Kịch ♦ Nhật thực ♦ Sói ơi!

21.10.2009

Kà Tum! Kà Tum!
hương đã tắt
lối?
mồ đâu?
lau trắng khóc chiều mưa
biên giới
lặng

Gửi HN, tháng 11

10.11.2008

có nơi xe cũng lút /
có nơi vừa tát vừa điện cúp /
nước hành sanh lục-đục

nguậy đuôi Chuột

31.10.2008

giao… mãi đố gì thừa
hai-ku, ngó ra bao giờ đủ?
ba câu, lút thiên thu.

xứ tau nào độc tài?
bão triệt phá, thế giới thương đau
tau độc quyền cứu trợ!

thơ Chu Ngạn Thư (#28)

15.06.2007

kẻ sĩ ngày nay
thân ở đợ
lúc chạy xe ôm
lúc chèo đò
lận lưng đôi cuốn kinh kim , cổ
ra đường
khoe mã vỏ túc nho !

Chép lại từ sổ ghi công việc

31.05.2007

ngày tháo đêm
gương tháo vật
trái tháo hoa
già tháo trẻ
đời tháo tâm
thơ tháo ý.

Tưởng niệm Nguyễn Phan Thịnh

31.05.2007

vậy là anh đã đường hoàng
bước vào căn nhà miên viễn
riêng anh,
anh sẽ hát dưới trời mưa
một khúc tăng gô xanh
cho lòng thôi buốt giá.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)