Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Bạt Xứ

Tên thật là Hồ Nhã Mai Tiết, sinh ở Nha trang, hiện sống tại Perth, Úc.

Những bút hiệu khác: Cheo Reo, Triêu Ca.

Hiện tại sáng tác về nhiếp ảnh nhiều hơn viết.

Nhiếp ảnh của Hồ Nhã Mai Tiết: www.tietho.net

Okra and Moon


♦ Chuyển ngữ:
11.11.2006

an okra plant was knocked down last night
the heavy rain
or afterwards the moon so cold and bright?

một cây đậu rổ bắp đêm qua ngã ngửa
mưa nát đất
hay vì sau đó trăng quá lạnh quá sáng ?

Vùng Trầm Tích

12.10.2006

Chìm nổi vào vùng hoang thạch Chốn hỗn mang của huyền sử và những giấc mơ Bóng của em Bóng dáng cuộc đời …

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)