- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 9-15/7/2018: nghệ sĩ Diana Thater

B_Circle_Bottom_up   

Vòng Tròn Gẫy/Broken Circle, 1997
Tác phẩm sắp đặt của Diana Thater tại Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Đương Đại Siegen, Đức Quốc.

Sáu máy chiếu và một màn hình video, sáu đĩa DVD và sáu máy phát DVD, một máy đồng bộ hoá, ống kính lọc màu, và kiến trúc sẵn có trong bảo tàng viện. Chiều kích thay đổi tuỳ theo không gian triển lãm.

Hình phải: phía ngoài Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Đương Đại SiegenB_Circle_Tower_ext


Biên khảo:
”Lược Thuật và Luận Giảng Tác Phẩm Nguồn Gốc Chủng Loại” (chương 4)-  nghiên cứu của Nguyễn Nhân Trí
”Nghiệp Dư và Chuyên Nghiệp Trong Sáng Tạo Nghệ Thuật”- nhận định của Hồng Hoang

Sáng tác:
”Khi Loài Chim Thôi Hót”- truyện ngắn của Hoàng Chính
”Tôi Đi Du Lịch Bụi Ở Nhật”- ký của Trịnh Thanh Thuỷ

Dịch Thuật:

”Đường Bờ Biển Tháng 5”- truyện ngắn của Haruki Murakami/ Hoàng Long chuyển ngữ

Phỏng Vấn:
”Nói Chuyện với Như Quỳnh de Prelle, và Song Tử” (phần 3/3)- Đặng Thơ Thơ thực hiện