- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Chúng Tôi Vì Đàn Ông, tập thơ Nguyễn Thị Hoàng Bắc

 

 

NguyenThiHoangBac-ChungToiViDanOng_thumb

Chúng Tôi Vì Đàn Ông
tập thơ Nguyễn Thị Hoàng Bắc
NXB Sống, 2016
Thiết kế bìa: Đinh Trường Chinh
Sách có phát hành trên Amazon.com

 

“Thơ Nguyễn Thị Hoàng Bắc làm giàu có ngôn ngữ Việt, chuyển đi ý thức bình đẳng mạnh mẽ mà riêng biệt, mô tả sự phản kháng công dân, phổ biến hiện nay, không dừng lại bên trong biên giới Việt Nam, một chút tình riêng, phả vào không khí văn chương buồn phiền đóng kín của chúng ta một hơi thở mới, như của người mới ở ngoài trời đột ngột mở cửa bước vào, áo khoác chưa cởi, hơi thở còn sương khói.”
— Nguyễn Đức Tùng

bài đã đăng của Nguyễn Đức Tùng