- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

68 nói về xuân đạp lấp

 

 

 

1/
không thể gói bởi bao-bì-mưu-toan
cốt che vùi sự thật
ngọn lửa

2/
không thể thít bằng dây điện cứa xương
lịch-sử-bịt-mắt-dắt-đi
xô sấp

3/
không thể nện bộng cuốc vào sọ-nhân-luân
nhằm chảy ra chất-đạo-đức
tâng công

4/
không thể dập đất bằng mộ-kí-ức
toan chùi vết-thâm-oan-trái
nỗi trời

5/
không thể ngồi mâm trên chiếu-bọc-thây-mùn
niệm-ma-chú mở thiên đường
đất dậy

6/
không thể múa mãi các anh-hào-tưởng-thực
sợi-dây-con-rối-ghép-gân
hát nhép

7/
không thể dã thú nguyên thiện-nghệ-nhảy-vòng
đỉnh cao nghệ-thuật-nô-tài
luyện xiếc

8/
không thể xuân khi trợn trừng con-mắt-lá
lên cây mai-kiểng-đất-nào
quằn quại

9/
không thể xuân khi pháo-bông-đèn-ma-trơi
vạn đóm lân tinh sa lệ
xuống đầu

10/
không thể không thể không thể và . . .
không thể còn gì khác hơn
không thể

(thành nội Huế-Xuân Bính thân 2016)

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Hạ Tháp