- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

TRÍCH TỪ MẤY Ý NGHĨ RƠI RA Ở RỐN

gửi ty 

 

.. cuộn vào trong em chữ tượng hình hoa/

đèn

rải kín thân thể;

tổ quốc giờ hóa bùn,

từ lỗ rốn tôi nhìn gầnvẫn những ẩn dụ mang nhiều mặt, mùa cứa hơi thở đứt khúc từng đoạn,

hình hài ép giữa khoảng trống bài thơ

rớt xuống độc những ý nghĩ trừu tượng với thêm hoa/

đèn,

 

bọn ma chữ mở ra toàn suy tưởng đui/

cụt,

 

tôi chưa cấu thành ẩn dụ mới;

cặm trên mảnh đất màu mỡ, cầu những cuộc tình tay đôi/ tay ba, đầy ẩn dụ/ rắn độc

táo (ngôn ngữ đời thường được gắn hoa/

đèn)

tôi gian dâm với mọi câu chuyện kể từ môi miệng người đàn đoan chính cùng bài thơ vắt

dòng,

 

nằm giữa khe rãnh ngập đỏ, mùa như một kẻ trộm thập thò cứa hơi thở đứt khúc từng đoạn;

 

mảnh đất màu mỡ, mồm mép giờ dính liền vào định mệnh của từng con chữ nói,

tôi đợi chữ tượng hình hoa/

đèn hóa bùn tan rữa trên thân thể tổ quốc

(tôi mút chỗ kín nàng) .

 

.. nằm cuộn trong em mùi da thịt nguậy tiếng lời lẫn hơi thở đương giẫy chết,

giạt phía bên này từ lỗ rốn, tôi nhìn gầnvẫn câu chuyện kể, những cuộc tình tay đôi/ tay

ba, mọc đầy ẩn dụ/ rắn độc

táo;

ép hình hài trong khoảng trống, bài thơ rơi xuống độc ý nghĩ trừu tượng, chỉ dặm thêm hoa/

đèn;

bọn ma chữ mở ra toàn suy tưởng đui/

cụt,

tôi giờ cấu thành ẩn dụ mới,

giạt phía bên kia, quả khốn nạn đời sống vẫn ẩn dụ mang nhiều mặt, tôi bắt đầu hành lạc cùng mọi câu chuyện kể từ môi miệng người đàn dâm đãng cùng bài thơ

vắt dòng

 

vân.. vân.

bài đã đăng của Lưu Hy Lạc