- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Chỉ một

 

 

 

Chỉ một cái giã là nát đầu
Chỉ một cú xô là gãy xương
Chỉ một cái đập là bẹp giúm tình thương
Chỉ một chi tiết là kết án
Chỉ một câu cười là chụp mũ
Chỉ một bước xa là chiến tuyến
Chỉ một cái nhảy là khoảng không
Chỉ một cú ngoặt là nhìn lại không thấy đời đâu
Chỉ một cái tát là còn chi tình nghĩa
Chỉ một đồng tiền là bán cha sự nghiệp
Chỉ một đám ma là nợ đầy
Chỉ một tai nạn là trời sập
Chỉ một ngọn gió là nghe mùi
Chỉ một phẩy tay là kết liễu
Chỉ một cái gật là lật lọng
Chỉ một vòng xoay là trắng tay
Chỉ một âm thầm là triền miên đau khổ
Chỉ một đứng lên là đi mãi
Chỉ một ý nghĩ là làm liều
Chỉ một tâm can là lao tới
Chỉ một tiếng gọi là sáng trời
Chỉ một cửa đóng là mắc kẹt
Chỉ một làn hơi là mê mụ
Chỉ một miếng ăn là khuất tất
 

4/2009

 

 

.

bài đã đăng của Lê Đình Nhất Lang

No Comments (Open | Close)

No Comments To "Chỉ một"

#1 Comment By bắc phong On 05/11/2009 @ 8:01 sáng

vừa uống cà phê vừa lên mạng
vui vì đọc được bài thơ hay
một thoáng đọc thơ mà vui ấy
là thoáng làm cho thú vị ngày

Cám ơn Lê Đình Nhất Lang. BP