Trang chính » Sách Mới, Sinh Hoạt, Tin văn học Email bài này

Giới thiệu bộ sách 4 tập Văn Miền Nam do Thư Ấn Quán xuất bản

Tạp chí Da Màu trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bộ sách hiếm 4 tập Văn Miền Nam do Thư Ấn Quán xuất bản theo thể thức Print On Demand

clip_image002

Nhà xuất bản Thư Ấn Quán, Hoa Kỳ xuất bản mùa thu 2009.

Bộ gồm 4 tập, tổng cọng 2200 trang, gồm 158 truyện ngắn của 158 tác giả.

 

Trong phần Mở đầu, người chủ trương Tủ Sách Di Sản Miền Nam – nhà văn Trần Hoài Thư cho biết:

Những bài văn được chọn trong sách này, giá trị của chúng đã một lần được chọn lọc, đánh giá. Và bây giờ được chúng tôi tuyển lại thêm một lần nữa. Tuyển không phải dựa vào tên tuổi, mà bằng từng giờ đánh máy, từng buổi nghiền ngẩm, để thấy rằng, nếu mà chúng (bài văn) bị bỏ qua, thì cả một mất mát lớn. Cho người muốn tìm hiểu về nền văn chương miền Nam, và cho di sản văn chương miền Nam.

Sách được phát hành bằng phương pháp Print-On-Demand (In theo yêu cầu).
Không bán ngoài tiệm sách.

Địa chỉ liên lạc:

Thư Ấn Quán

P.O Box 58

South Bound Brook, NJ 08880

Email: tranhoaithu@verizon.net

Sau đây là danh sách toàn bộ 158 tác giả có mặt trong Bộ Văn Miền Nam:

1. Âu thị Phục An TẬP I (Văn)

2. Bình Nguyên Lộc TẬP I (Văn)

3. Bửu Ý TẬP I (Văn)

4. Cam li Nguyễn thị Mỹ Thanh TẬP IV (Tuổi Hoa)

5. Cảnh Cửu TẬP I (Văn)

6. Chinh Ba TẬP I (Giữ thơm Quê Mẹ)

7. Chu Trầm Nguyên Minh TẬP I (Văn Học)

8. Cung Tích Biền TẬP I (Khởi Hành)

9. Đặng Đình Tòng TẬP I (Khởi Hành)

10. Đặng Kim Côn TẬP I (Bản thảo)

11. Đặng Phùng Quân TẬP I (Văn)

12. Đào Trường Phúc TẬP I (Bách Khoa)

13. Định Nguyên TẬP IV(Bách Khoa)

14. Đỗ Quí Toàn TẬP IV(Văn Nghệ)

15. Doãn Dân TẬP I (Bách Khoa)

16. Doãn Quốc Sỹ TẬP I (Văn)

17. Du Tử Lê TẬP I (Văn)

18. Dương Nghiễm Mậu TẬP I (Sáng Tạo)

19. Dương Trử La TẬP IV(Khởi Hành)

20. Duy Lam TẬP IV(Văn)

21. Duy Thanh TẬP I (Sáng Tạo)

22. Duyên Anh TẬP I (trích)

23. Hà Hoài TẬP I(Văn Nghệ)

24. Hồ Minh Dũng TẬP I(Văn)

25. Hồ Ngạc Ngữ TẬP I (Văn)

26. Hồ Thị Dư Tâm TẬP IV (Bách Khoa)

27. Hồ Thủy Giũ TẬP I(Ý Thức)

28. Hồ Trường An TẬP I (Bách Khoa)

29. Hoài Ziang Duy TẬP I(Trình Bày)

30. Hoàng Anh Tuấn TẬP I(Hiện Đại)

31. Hoàng Hương Trang TẬP IV (Văn)

32. Hoàng Ngọc Biên TẬP I (Trình Bày)

33. Hoàng Ngọc Châu TẬP I(Bách Khoa)

34. Hoàng Ngọc Hiển TẬP I (Khởi Hành)

35. Hoàng Ngọc Tuấn TẬP I (Bách Khoa)

36. Huỳnh Ngọc Sơn TẬP IV(Trình Bày)

37. Huỳnh Phan Anh TẬP IV(Văn)

38. Kiêm Minh TẬP IV (Văn Nghệ)

39. Kiệt Tấn TẬP II(Văn)

40. Kinh Dương Vương TẬP I (Văn)

41. Lam Hồ TẬP I(Gió Mới)

42. Lê Bá Lăng TẬP I (Văn)

43. Lệ Hằng TẬP I(Bách Khoa)

44. Lê Lạc Giao TẬP I(Khởi Hành)

45. Lê Tất Điều TẬP I(Vấn Đề)

46. Lê văn Chính TẬP I(Khởi Hành)

47. Lê văn Siêu TẬP I (Văn)

48. Lê văn Thiện TẬP I(Văn)

49. Linh Bảo TẬP IV(Văn Hữu)

50. Lữ Kiều TẬP II(Ý Thức)

51. Lữ Quỳnh TẬP II(Ý Thức)

52. Lương Thái Sỹ TẬP II(Văn)

53. Lý Hoàng Phong TẬP II(Khởi Hành)

54. Mặc Đổ TẬP IV(Văn)

55. Mạc Ly Châu TẬP IV(Bách Khoa)

56. Mặc Thu TẬP IV(Hiện Đại)

57. Mai Thảo TẬP II(Văn)

58. Mai Trung Tĩnh TẬP IV (Sáng Tạo)

59. Mang Viên Long TẬP IV(Khởi Hành)

60. Minh Đức Hoài Trinh TẬP IV(Bách Khoa)

61. Mường Mán TẬP II(Văn)

62. Nghiêu Đề TẬP IV(trích)

63. Ngô Thế Vinh TẬP II(Trình Bày)

64. Ngọc Linh TẬP IV(Thời Tập)

65. Người Sông Thương TẬP IV(Sáng Tạo)

66. Ngụy Ngữ TẬP II(Ý Thức)

67. Nguyễn Ái Lữ TẬP IV(Bách Khoa)

68. Nguyễn Cát Đông TẬP IV(Bách Khoa)

69. Nguyễn Đạt TẬP IV(Văn Chương)

70. Nguyễn Đình Toàn TẬP II(Văn)

71. Nguyễn Đông Thạch TẬP IV (Văn)

72. Nguyễn Đức Sơn TẬP II (Văn)

73. Nguyễn Lăn Viêm TẬP I( Văn)I

74. Nguyễn Lệ Uyên TẬP II(Chính Văn)

75. Nguyễn Mai TẬP II(Khởi Hành)

76. Nguyễn Mạnh Côn TẬP II(Văn)

77. Nguyễn Minh Nữu TẬP II(Văn)

78. Nguyên Minh TẬP II(Ý Thức)

79. Nguyễn Mộng Giác TẬP II(Ý Thức)

80. Nguyễn NghiệpNhượng TẬP II (Trích)

81. Nguyễn Nhật Duật TẬP II(Văn)

82. Nguyễn Quang Hiện TẬP II(Văn)

83. Nguyễn Thanh Trịnh TẬP IV(Văn)

84. Nguyễn thị Hoàng TẬP II(Văn)

85. Nguyễn thị Ngọc Minh TẬP II (Văn)

86. Nguyễn thị Thụy Vũ TẬP II(Văn)

87. Nguyễn thiếu Nhẫn TẬP II(Văn)

88. Nguyễn Thụy Long TẬP IV(Tiếng Nói)

89. Nguyễn Trung Dũng TẬP II(Trích)

90. Nguyễn Trung Hà TẬP II(Trình Bày)

91. Nguyễn Tường Giang TẬP IV(Văn Chương)

92. Nguyễn văn Xuân TẬP II(Văn)

93. Nguyễn Xuân Hoàng TẬP II(Văn)

94. Nguyễn Xuân Quang TẬP II(Bách Khoa)

95. Nhã Ca TẬP II(trích)

96. Nhất Anh TẬP IV(Văn)

97. Nhật Tiến TẬP IV(Khởi Hành)

98. Như An TẬP II(Văn)

99. Nhương Sao TẬP II(Mai)

100. Phạm Công Thiện TẬP II (Vấn Đề)

101. Phạm Ngọc Cảnh TẬP IV(Văn)

102. Phạm Ngọc Lư TẬP II(Văn)

103. Phạm Ngũ Yên TẬP IV(Văn)

104. Phạm Nguyên Vũ TẬP IV(Sáng Tạo)

105. Phạm Quang Phước TẬP II(Văn)

106. Phạm văn Nhàn TẬP II(Khởi Hành)

107. Phan Du TẬP II(Văn)

108. Phan Lạc Tiếp TẬP II(Văn)

109. Phan Nhật Nam TẬP II(trích)

110. Phan Tấn Uẩn TẬP II(Ý Thức)

111. Phan Tùng Mai TẬP IV (Tiếng nói)

112. Sâm Thương TẬP IV(Văn Mới)

113. Sơn Nam TẬP III (trích)

114. Song Linh TẬP II(Mai)

115. Tạ Tỵ TẬP III(Văn)

116. Thái Lãng TẬP III(trích)

117. Thái Minh Phượng TẬP III(Bách khoa)

118. Thanh Nam TẬP III(Sáng Tạo)

119. Thanh Tâm Tuyền TẬP III(Văn)

120. Thánh Thu TẬP III(Văn)

121. Thảo Trường TẬP III(Sáng Tạo)

122. Thế Hoài TẬP III(Văn Học)

123. Thế Nguyên TẬP III(trích)

124. Thế Uyên TẬP III(Bách Khoa)

125. Thế Vũ TẬP III(Ý Thức)

126. Tô Thùy Yên TẬP III (Văn Nghệ)

127. Trần Công Sung TẬP III(Bách Khoa)

128. Trần Dạ Từ TẬP III(Văn Nghệ)

129. Trần Doãn Nho TẬP III(Văn)

130. Trần Duy Phiên TẬP III(Ý Thức)

131. Trần Hồ TẬP IV(Văn Hữu)

132. Trần Hoài Thư TẬP III(Bách Khoa)

133. Trần Huiền Ân TẬP III(Trình Bày)

134. Trần Hữu Ngũ TẬP III(Ý Thức)

135. Trần Phong Giao TẬP III(Văn)

136. Trần thị Ngh TẬP III(Văn)

137. Trần Tuấn Kiệt TẬP IV(Tiếng nói)

138. Trang Thế Hy TẬP III(Bách Khoa)

139. Trịnh Khả Nguyên TẬP III(Bách Khoa)

140. Trùng Dương TẬP III(Văn)

141. Trương Cương Thanh TẬP III(Văn)

142. Trương Quang TẬP IV(Mai)

143. Từ Kế Tường TẬP IV(Bách Khoa)

144. Tuấn Huy TẬP IV(Văn)

145. Tuệ Sĩ TẬP IV(Thời Tập)

146. Tường Linh TẬP IV(trích)

147. Túy Hồng TẬP III(Văn)

148. Viên Linh TẬP III(Văn)

149. Võ Hồng TẬP III (Văn)

150. Võ Phiến TẬP III(trích)

151. Vô Ưu TẬP III(Bách Khoa)

152. Vu Đoài TẬP IV(Bách Khoa)

153. Vũ Khắc Khoan TẬP III(Sáng Tạo)

154. Vương Thanh TẬP III(Văn Học)

155. Xuân Tùng TẬP III(Bách Khoa)

156. Y Uyên TẬP III(Văn)

157. Yên Chi TẬP III(Văn Nghệ)

158. Yên My TẬP III(Trình Bày)

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)