Trang chính » Đó Đây, Sinh Hoạt, Tin văn học Email bài này

Đỗ Kh. và cuộc thảo luận “Liban, des mots entre les maux” tại Hội chợ sách Beyrouth

Tập san Riveneuve-Continents, số đặc biệt về Lebanon “Liban, des mots entre les maux” sẽ có cuộc thảo luận tại Hội chợ sách Beyrouth vào lúc 5:00 pm ngày 25 tháng 10, 2009 tại Agora BIEL với các tác giả tham gia trong số này, trong đó có Đỗ Kh.

6:00 pm, gặp gỡ tại gian hàng của nhà sách Antoine. Mong có bạn đọc Việt nào đi lạc đến.

 

invit-Liban

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)