- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Cổ Tích Cho Ngày Mới

BIA-SACH5 CỔ TÍCH CHO NGÀY MỚI

tập truyện

LÊ MINH HÀ

Trên Kệ Sách – Da Màu
kesach.org – 2009

bài đã đăng của Lê Minh Hà