Trang chính » Chuyên Đề, Màu Da và Ngôn Ngữ, Sáng Tác, Thơ Email bài này

Chiều 26 Tháng 12

dừng xe ngã tư 

màu bóng đèn âm thanh dội trời rất lạnh
chuyện thế giới: tố cáo saddam hussein giấu đầu bom nguyên tử
chuyện nước mỹ: a tale of non fucking love lewinsky & clinton
chuyện cali: cam, chanh do khí hậu lạnh, giá cả tăng vọt.

chuyện hà nội: một cái ợ to đùng qua điện thoại, ngợp ngụa mùi chả rươi & thìa là sống.

lững thững hai cha con người mễ ủ ê giữa cánh đồng những gốc thông mủ nâu óng mật bám
đọng đồng ngã rợp người cha đuôi cây khiêng da mùa hè đã qua vẫn chưa bốc thằng
con đầu cây khiêng baseball cap đội ngược


thông thì chất đống chở đi/về đâu? chiều qua lễ hội chiều nay mất mùa

những tờ tiền xanh in god we trust không còn cơ hội đếm chúng vuột khỏi kẽ tay rằn khô nứt
nẻ rơi xuống mặt đất hay la đà trong không gian về cùng nước chúa?

chuyện thế giới chuyện mỹ chuyện cali chuyện hà nội chuyện người cha và thằng con giữa đống
thông mừng chúa (đã) giáng sinh giờ đang nằm rạp cần phải thanh toán gấp gấp gấp!!!!


american dream
lost in a wonderland?

bài đã đăng của Lê Thị Thấm Vân

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)