Trang chính » Biên Khảo, Chuyên Đề, Màu Da và Ngôn Ngữ, Phỏng vấn Email bài này

Nguyễn Thị Ngọc Nhung: về người viết & ngôn ngữ

Sau khi đọc câu hỏi, tôi nhận ra hình thức và có câu trả lời như sau: (những phần chấm chấm, xin vui lòng đọc lại câu hỏi để tránh sự lặp lại nhiều lần).
1. Là một người viết bằng tiếng Việt, bạn nghĩ sao về nhận định trên? …
a) nhận định đó mang mục đích xoá sổ toàn bộ…
b) đồng ý hay cảm thấy bị xúc phạm…
c) tiêu chuẩn xác định nghiệp dư là điều kiện viết bằng ngoại ngữ.
Không thấy có chữ: d) none of the above.
Tôi thêm vào và khoanh tròn chữ d.
2. Tại sao bạn vẫn chọn lựa viết bằng tiếng Việt…
a) như một hình thái giao tiếp.
b) như một thế đứng trong xã hội.
c) như một tiếng nói chính trị.
d) như một thái độ trong đời sống.
Không thấy có: e) none of the above.
Tôi thêm vào và khoanh tròn chữ e.
3. … chấp nhận mãi mãi là kẻ đứng bên lề…
a) hài lòng với vị trí mà nhiều người cho là “khiêm nhượng”.
b) viết bằng ngôn ngữ khác tiếng mẹ đẻ cũng khó khăn và đau đớn như đổi máu.
c) cứ sống chết với tiếng Việt.
d) tiếng Việt cần yếu và mật thiết với bạn.
Tôi khoanh tròn chữ e) none of the above.

bài đã đăng của Nguyễn Thị Ngọc Nhung

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)