- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Nghĩ Về Văn Học Hải Ngoại

cover_NghiVeVanHoc Nghĩ Về Văn Học Hải Ngoại
tiểu luận
Nguyễn Mộng Giác

Văn Mới, California USA xuất bản năm 2004
Trên Kệ Sách – damau.org 2009

bài đã đăng của Nguyễn Mộng Giác