Trang chính » Sách Mới, Sinh Hoạt Email bài này

SỐNG VỚI THỜI QUÁ VÃNG – Tập truyện của Phan Xuân Sinh

svtqv SỐNG VỚI THỜI QUÁ VÃNG

Tập truyện của Phan Xuân Sinh

Hợp Lưu xuất bản

Phát hành tháng 9 năm 2009

Nhận xét của Trần Doãn Nho trong phần giới thiệu tác phẩm:

“…Qua những số phận rất riêng, thực ra, Phan Xuân Sinh muốn nói lên một cái rất chung: vết thương chia cắt dân tộc qua những năm dài chiến tranh và hơn ba thập niên không-chiến-tranh mà chưa có dấu hiệu gì đã được chữa lành. Bằng những ghi nhận sắc nét và cụ thể từ hiện thực, qua một chuyến trở về với vô vàn cảm xúc, Phan Xuân Sinh đã cung cấp cho người đọc những hình ảnh và những sự kiện rất thấm thía. Đây là một tác phẩm văn chương, cố nhiên. Nhưng mọi cái toát ra từ đây không chỉ là văn chương. Mà là một tấm lòng. Một bày tỏ. Một mối quan hoài. Và cuối cùng, một niềm hy vọng…”

Thư từ liên lạc:

Phan Xuân Sinh
7711 Winter Glen Ln
Houston, TX 77072

Email: pxsinh@yahoo.com

bài đã đăng của Phan Xuân Sinh

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)