- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Lỏng bỏng một mình

 

 

 
lỏng bỏng một mình
mùi quê xứ nhạt thếch
điềm nhiên chan húp món món
ném những hạt ngọc của trời vào giỏ rác không thương tiếc

múa đường dao chặt cái bụp
đứt đầu đứt cuối đứt loạn xạ
cái mòn nịnh cái mới trá cái cũ đẩy đưa
cái vần vè nghiện ngập đánh chết không chịu chừa
gặp mặt mẹ là quát gặp tàn tạ yêu xưa ngoảnh thật lẹ
rắp tâm dụ khị con bé mười lăm dệt mộng cao vời nói ra rả về lý tưởng bảnh chọe

đầu con mắt ngước vọng đài tượng thiêng liêng
đuôi con kia rúc thả vào dưới váy
không có gì trơ trẽn bằng tình yêu chân thật
khi bít
chỉ còn hậm hực thù hằn
nếu không có nghìn sâu hun hút thì không có vợ hiền
gạt lường chung lưng đấu cật với trí trá
mồm nam mô, miệng a men
sướng cực một mình mi
cười ròng rã cây cột điện đường tối thui
lẩu thơ tùm lum chây bựa lộn tùng phèo
em ơi em đâu rồi em đâu rồi?
bỏ anh tình yêu dồi chó thoa son mải miết

 
Houston
01/09/09

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Hàn Chung