- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Ngũ ngôn: Mồ Hư Không

 

 

 

Chiếc lá khô ảo diệu
Sắc thu vàng ai điếu
Một bài ca lãng quên
Nghĩa là nhớ vang rền
Sắc thu câm rạng rỡ
Bây giờ là vạn thuở

Là cô liêu chói chang
Tinh âm buốt hết nàng
Nằm chết xanh Tuyệt Đối
Một trời thơ đỏ ối
Ta khóc rống ly tan
Mưa trong veo hồn đàn

Là cô liêu chói rực
Tinh âm buốt đáy vực
Hiện hình quỷ xướng thi
Hiện hình chim tử quy
Xứ sở không tiếng nói
Núi ôm hết tiếng dội

Chiếc lá khô ảo hóa
Nằm phơi lưng sông xanh
Sông thở rất mong manh
Nghĩa là không kịp chép
Sắc thu câm quá ngợp
Trong suốt uất kim hương

Là cô liêu trắng xương
Tinh âm rung cồi máu
Vỗ cánh ngàn sông mộ
Một trời thơ tối cổ
Ngũ ngôn: Mồ Hư Không
Vút bay một sợi lông…

 
8.2009

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Lương Vỵ