- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Cho người đàn ông có sự cương cứng lâu hơn 4 giờ đồng hồ

 

 

Cho người đàn ông có sự cương cứng lâu hơn 4 giờ đồng hồ

 

Lẽ ra hắn kêu bác sĩ, nhưng tạm thời hắn cứ làm sư ông một cột.
Hắn là niết bàn. Hắn là khai ngộ cái rột. Đời nhiều đàn bà quá hắn vung gậy
chẳng tới. Đời là miếng ngói, đếch có lương tâm để nói, tất cả chúng ta là người Đức để hắn ich
liebe dich với. Hắn là tiên đồng và ngọc nữ. Hắn là công dân danh dự. Hắn là Bob Dole.
Hắn là Peter Đại Đế. Hắn là sa hoàng. Hắn là chiếc xe hề với thêm một chiếc xe.
Funiculì, Funiculà. Hắn là kẻ cho bộ phận. Hắn làm việc phi lợi thận. Hắn là quận xòe.
Hắn là mớ vĩ đàn. Hắn là ngọn đèn khách sạn bỏ quên. Hắn là trận loạn đả.
Hắn là Thác Viagra. Hắn là xúc xích và khoai nghiền. Hắn là đồ điên. Hắn là tên tự sướng.
Hắn có cái để neo mình xuống. Hắn là đống bã. Vua Cợt Nhả. Hắn là hải tặc, Long John
Silver, tự hành trên khúc ván. Hắn có khoa học để tán thán. Hắn chịu chơi như Flynn. Hắn là Gunga Din,
nín thở, trỏ gậy lần qua lòng thung của bóng tử thần. Hắn là Icarus,
cà tích cà tắc, chuột chạy lên đồng hồ quả lắc. Hắn là chấn động và co ro. Hắn là bang Á-cân-zo.
Hắn là gói kích cầu, là hầu bao chính phủ, là phù điêu giữ nhà. Hắn là xà bông tắm trẻ.
Hắn là thượng đế đây, là chuyện kháo đầy tai. Hắn chẳng còn biết đi đâu trừ đi đái.
 

Phỏng dịch từ nguyên tác tiếng Anh của John Hodgen.

 

 

 

For the man with the erection lasting more than four hours

 

He’s supposed to call his doctor, but for now he’s the May King with his own maypole.
He’s hallelujah. He’s glory hole. The world has more women than he can shake a stick
at. The world is his brickbat, no conscience to prick at, all of us Germans he can ich
liebe dich
at. He’s Dick and Jane. He’s Citizen Kane. He’s Bob Dole.
He’s Peter the Great. He’s a tsar. He’s a clown car with an extra car.
Funiculì, Funiculà. He’s an organ donor. He works pro boner. He’s folderol.
He’s fiddlesticks. He’s the light left on at Motel 6. He’s free-for-alls.
He’s Viagra Falls. He’s bangers and mash. He’s balderdash. He’s a wanker.
He’s got his own anchor. He’s whack-a-doodle. King Canoodle. He’s a pirate, Long John
Silver, walking his own plank. He has science to thank. He’s in like Flynn. He’s Gunga Din,
holding his breath, cock of the walk through the valley of the shadowof death. He’s Icarus,
hickory dickerous, the mouse run up the clock. He’s shock and awe. He’s Arkansas.
He’s the package, the deal, the Good Housekeeping Seal. He’s Johnson & Johnson.
He’s a god now, the talk of the town. He’s got no place to go but down.

 

 

.

bài đã đăng của John Hodgen


No Comments (Open | Close)

No Comments To "Cho người đàn ông có sự cương cứng lâu hơn 4 giờ đồng hồ"

#1 Comment By vương ngọc minh On 24 July 2009 @ 11:38 am

Lâu, mới đọc được một bản dịch thực cực khoái.
– cảm ơn dịch giả.