Trang chính » Hình bìa nghệ thuật của Da Màu, Thư Tòa Soạn, Tòa Soạn Email bài này

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 27/6-3/7/2022: hoạ sĩ Rừng

 

16 e

Tranh Rừng- hình trên: Sự Chiến thắng của Trí Tuệ–  180x120cm-  Sơn Mài (1989)
hình dưới: Người Đàn Ông Buồn- sơn dầu

RungNguoiDanOngBuon

Trong tuần:
“Không Chỉ Là Chuyện Phá Thai, Mà Là Quyền Tự Quyết Của Phụ Nữ”- nhận định của Trùng Dương
Ukraine: Một Bài Học Cho Việt Nam- Tiếp theo Luận-văn: Việt-Nam: Bàn về Lẽ Sinh-tồn (2001)-
                PHẦN HAI(i) Ý-niệm về Nước và Dân-
Chuyên luận của Nguyễn Quỳnh
”Bố Về Ăn Sau”-
truyện ngắn của Kinh Dương Vương
”Khi Loài Chim Thôi Hót”-
truyện ngắn của Hoàng Chính

 

 

 

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)