Trang chính » Sách Mới, Sinh Hoạt Email bài này

Bản dịch tiếng Anh ‘Chinatown’ của Thuận

Nhà văn Thuận vừa cho xuất bản bản dịch tiếng Anh của Chinatown. Đây là lần đầu tiên cuốn tiểu thuyết này được dịch sang tiếng Anh, sau khi đã ra mắt độc giả Pháp vào năm 2009 qua bản dịch của Đoàn Cầm Thi.

 

Thuận - Chinatown - bìa Thuận - Chinatown - bìa 2

Thuận, Chinatown
English transtlation by Nguyễn An Lý
New Directions (N.Y.C) and Tilted Axis Press (London)

“Chinatown is a fever dream, a hallucination, a loop in time and life that Thuân masterfully deploys to capture the disorienting and debilitating effects of migration, racism, and a broken heart in both Vietnam and France. I was completely immersed in this spellbinding novel.”
– Viet Thanh Nguyen

“[A] powerful examination of a woman’s remembering and forgetting… comprised of a single breathless paragraph interrupted only by the occasional excerpt from I’m Yellow, her novel in progress about a man who leaves his family, Thuân’s tightly coiled narrative paints a portrait of a woman desperately trying to make sense of her past (‘You must forget in order to live,’ she claims)… This heralds a remarkable new voice.”
– Publishers Weekly

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2023 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)