- Tạp Chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 16-22.05.2022: họa sĩ Thomas Cole

 

Thomas Cole - The Course of Empire - Destruction

Hủy Diệt, sơn dầu trên bố, 1836, 39,5in x 63,5in, bức thứ tư trong bộ tranh năm tấm Con Đường Của Đế Quốc của Thomas Cole. Cole vẽ bộ tranh này trong bốn năm, từ 1833 đến 1836, gồm các bức Trạng Thái Hoang Dã, Trạng Thái Đồng Quê, Hoàn Thành Đế Quốc, Hủy Diệt, và Tịch Liêu.

Trong tuần:
“Đoản Thi Của Sinh Viên Trung Quốc: Một Hình Thức Phản Kháng” – nhận định của Trần Doãn Nho
“Thay Lời Tựa Cuốn Ba Chị Em” – Huy Văn giới thiệu tác phẩm  
“Hai Buổi Chia Tay Ở Gare Du Nord” – truyện ngắn của Ngọc Cường
“Nắng Loá” – truyện ngắn của Tru Sa